XS
SM
MD
LG
XL

ÖĞRENME NEDİR?

Bakırköy Spor Akademisi

Bakırköy Spor Akademisi

Genel olarak öğrenme, insanın içinde bulunduğu ortamda yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamından doyum alabilmesi için gerekli olan bilgilerin, deneyimlerin, görgülerin, becerilerin ve eylemlerin kazanılması süreci olarak tanımlanabilir. İnsan, akıl sahibi olmasından ve düşünebilmesinden ötürü doğadaki diğer canlılardan farklıdır; fakat bu baskın ve bariz üstünlüğün ortaya çıkabilmesi ancak sistematik ya da olağan öğrenme sayesinde olabilmektedir; çünkü insanoğlunun doğuştan getirdiği içgüdüsel davranışlar yok denecek kadar azdır ve bu davranışlar çevreye uyumunu sağlamada yetersizdir. Bu nedenle insanlar yaşamları boyunca bir takım bilgileri öğrenmek zorunda kalmaktadırlar.

Öğrenme, sosyal, psikolojik, fiziksel ve çevresel vs. gibi birçok unsurlardan etkilenenve aynı zamanda bu unsurları etkileyen bir süreçtir. Topses (2006, 216)’e göre, öğrenmehem bir süreç hem de bir ürün olarak kabul edilir. Öğrenmenin süreç olması, belirli birzaman dilimi içinde, belirli evrelerden ve basamaklardan geçerek süreklilik taşıması gerekir.

1. Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği meydana gelir; öğrenme nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, sonucunda bireyde mutlaka olumlu ya da olumsuz bir davranış değişikliği meydana gelir.

2. Öğrenme yaşantının ürünüdür; yaşantıyı, çevresiyle kurduğu etkileşim sonucu insanda kalan izler olarak tanımlarsak, öğrenmenin insanın çevresiyle etkileşim kurması sonucu meydana geldiği söylenebilir.

3. Öğrenme kalıcı izlidir; öğrenmeden söz edebilmek için insanın gösterdiği davranış değişikliğinin sürekli ve kalıcı olması gerekir. {alanbaslik}
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım